Regulacja AI? Europejscy prawodawcy proponują nowe ramy prawne

Europosłowie wzywają do regulacji szerokiej gamy narzędzi AI

W poniedziałek grupa dwunastu prawodawców z Unii Europejskiej zaapelowali o opracowanie nowego zestawu zasad regulujących szersze spektrum narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Apel ten wykracza poza te identyfikowane jako wyraźnie wysokie ryzyko w ramach proponowanej przez region ustawy AI Act.

REKLAMA

PO REKLAMIE

Apel do ustanowienia zasad AI i współpracy międzynarodowej

W otwartym liście posłowie do Parlamentu Europejskiego zaapelowali również o współpracę międzynarodową w opracowywaniu ograniczeń dla rozwoju narzędzi AI. Eksperci z branży ostrzegają, że AI może stać się niebezpiecznie potężne bez odpowiednich środków ostrożności.

Eksperci apelują o poszerzenie regulacji AI

Apel prawodawców nastąpił po wezwaniu przez grupę wybitnych ekspertów ds. AI do poszerzenia europejskich regulacji AI. Eksperci twierdzą, że wykluczenie AI o ogólnym zastosowaniu (GPAI) będzie błędem. GPAI obejmuje szerokie narzędzia, takie jak ChatGPT, które mogą nie być zaprojektowane z myślą o wysokim ryzyku, ale mimo to mogą być używane w sytuacjach, które zwiększają ich ryzyko.

Uzupełnienie AI Act o zasady dotyczące GPAI

W otwartym liście prawodawcy przyznali, że choć AI Act jest skierowany do przypadków użycia AI o wysokim ryzyku, „potrzebujemy również uzupełniającego zestawu wstępnych zasad dla rozwoju i wdrożenia potężnych systemów AI o ogólnym zastosowaniu, które można łatwo dostosować do wielu celów”.

Wspólne obawy i potrzeba uwagi politycznej

Prawodawcy powołali się na inny, niedawny list od Future of Life Institute, który podpisali m.in. miliarder Elon Musk, współzałożyciel Apple Steve Wozniak i kandydat na prezydenta USA w 2020 roku Andrew Yang. W liście tym liderzy technologii wezwali do co najmniej sześciomiesięcznej przerwy w szkoleniu systemów AI potężniejszych niż ostatni duży model językowy OpenAI, GPT-4.

„Współdzielimy niektóre obawy wyrażone w tym liście, choć nie zgadzamy się z niektórymi z jego bardziej alarmistycznych stwierdzeń,” napisali posłowie do Parlamentu Europejskiego. „Jesteśmy jednak zgodni z głównym przesłaniem listu: wobec szybkiego rozwoju potężnej AI widzimy potrzebę znaczącej uwagi politycznej.”

Zobowiązanie do opracowania ram regulacyjnych w ramach AI Act

Prawodawcy zadeklarowali opracowanie zestawu zasad w ramach AI Act, mających kierować rozwój AI w sposób „skoncentrowany na człowieku, bezpieczny i godny zaufania”. Wezwali również przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz prezydenta USA Joe Bidena do zorganizowania globalnego Szczytu ds. Sztucznej Inteligencji, na którym uczestnicy zgodziliby się na wstępne zasady regulujące „rozwój, kontrolę i wdrożenie” AI.

Wezwanie do odpowiedzialności i współpracy

Prawodawcy zaznaczyli, że zarówno kraje demokratyczne, jak i niedemokratyczne powinny być wezwane „do wykazania się powściągliwością i odpowiedzialnością w dążeniu do bardzo potężnej sztucznej inteligencji”. Opowiadają się również za tym, aby laboratoria i firmy AI utrzymywały poczucie odpowiedzialności oraz zwiększały przejrzystość i dialog z regulatorami.

Wspólna odpowiedzialność za kierowanie historii

„Nasz przekaz dla przemysłu, naukowców i decydentów, w Europie i na całym świecie, jest taki, że rozwój bardzo potężnej sztucznej inteligencji dowodzi potrzeby uwagi i starannej analizy” – napisali. „Razem możemy kierować historią we właściwym kierunku.”

Wnioski i perspektywy na przyszłość

Podejście prawodawców UE do regulacji AI pokazuje, że zdają sobie sprawę z szybko rosnącej mocy i wpływu AI na różne aspekty życia codziennego. Współpraca międzynarodowa oraz zaangażowanie zarówno demokratycznych, jak i niedemokratycznych krajów w regulację AI może prowadzić do większego bezpieczeństwa i odpowiedzialności w tej dziedzinie.

Ostatecznie, dążenie do stworzenia „human-centric, safe, and trustworthy” AI może przyczynić się do pozytywnego wpływu na rozwój technologii i korzystania z jej możliwości na rzecz ludzkości. Starania w zakresie regulacji AI będą kontynuowane, a dalszy rozwój tej dziedziny będzie wymagał uwagi, odpowiedzialności i współpracy na skalę globalną.

Źródło: cnbc.com

REKLAMA

PO REKLAMIE

Scroll to Top