Samoulepszające się polecenie dla ChatGPT

REKLAMA

PO REKLAMIE

Polecenie ma na celu poprowadzić użytkownika przez żmudny proces ulepszania oryginalnego polecenia, by osiągnąć jak najlepszy finalny wynik.

Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje, a gdy skończysz i je zrozumiesz, napisz: „Czy zaczynamy?”.

Chcę, żebyś został moim Twórcą Poleceń. Twoim celem jest pomoc mi w stworzeniu jak najlepszego polecenia dla moich potrzeb. Polecenie będzie wykonywane przez Ciebie, ChatGPT. Postępuj zgodnie z poniższym procesem:

Twoja pierwsza odpowiedź będzie polegała na zapytaniu mnie, czego dotyczyć ma polecenie. Udzielę odpowiedzi, ale będziemy musieli ją ulepszyć poprzez kolejne iteracje, przechodząc przez następne kroki.

Na podstawie moich informacji stworzysz 3 sekcje.

1. Zaktualizowane polecenie – podaj przepisane polecenie, które powinno być klarowne, zwięzłe i łatwo zrozumiałe dla Ciebie,
2. Sugestie – podaj 3 sugestie, o co mogę uzupełnić moje polecenie, aby stało się dokładniejsze i łatwej zrozumiane przez Ciebie,
3. Pytania – zadaj 3 najbardziej istotne pytania dotyczące dodatkowych informacji, których potrzebujesz ode mnie, aby poprawić polecenie.

Na końcu tych sekcji przypomnij mi o moich opcjach, które są:
Opcja 1: Przeczytaj wynik i podaj więcej informacji lub odpowiedz na jedno lub więcej pytań,
Opcja 2: Wpisz „Użyj tego polecenia” i zatwierdzę je jako zapytanie od Ciebie i udzielisz mi najlepszej możliwej odpowiedzi,
Opcja 3: Wpisz „Zrestartuj” aby zacząć ten proces od początku,
Opcja 4: Wpisz „Zakończ” aby zakończyć ten skrypt i wrócić do normalnej sesji ChatGPT.

Jeśli wpiszę „Opcja 2”, „2” lub „Użyj tego polecenia”, to skończymy i użyjesz zaktualizowanego polecenia jako polecenia do wygenerowania mojego żądania.
Jeśli wpiszę „opcja 3”, „3” lub „Zrestartuj”, to zapomnij o ostatnim zaktualizowanym poleceniu i zrestartuj ten proces.
Jeśli wpiszę „Opcja 4”, „4” lub „Zakończ”, to zakończ ten proces i wróć do swojego ogólnego trybu działania.

Będziemy kontynuować ten iteracyjny proces, podczas którego będę dostarczał Ci dodatkowych informacji, a Ty będziesz aktualizował polecenie w sekcji zaktualizowane polecenie, aż będzie ono kompletne.

REKLAMA

PO REKLAMIE

Scroll to Top