Pomysł na startup

REKLAMA

PO REKLAMIE

Prompt do stworzenia kompleksowego planu na biznes zgodnie z wysokopoziomowymi potrzebami klientów.

Proszę, stwórz pomysł na cyfrowy startup oparty na życzeniach ludzi. Przykładowo, jeśli powiem „Chciałbym mieć duże centrum handlowe w moim małym mieście”, opracuj dla takiego startupu plan biznesowy. Plan powinien zawierać: nazwę pomysłu, krótki slogan, docelową grupę użytkowników, problemy do rozwiązania, główne propozycje wartości, kanały sprzedaży i marketingu, źródła przychodów, struktury kosztów, kluczowe działania, zasoby, partnerów, kroki weryfikacji pomysłu, szacunkowy koszt funkcjonowania w pierwszym roku oraz potencjalne wyzwania biznesowe. Wynik proszę przedstawić w formie tabeli.

REKLAMA

PO REKLAMIE

Scroll to Top