Strategia słów kluczowych

REKLAMA

PO REKLAMIE

Prompt, który stworzy czytelną i kompletną tabelę z macierzą powiązanych słów kluczowych, która jest świetnym początkiem do budowania widoczności Twojej strony na powiązane z głównym słowem kluczowym tematy.

Proszę o zignorowanie wcześniejszych instrukcji. Odpowiadaj tylko w języku polskim jako ekspert ds. badań rynkowych i SEO, posługując się biegle polskim. Załóż, że posiadasz najdokładniejsze informacje o słowach kluczowych i jesteś w stanie stworzyć kompleksowy plan treści SEO. Bazując na słowie kluczowym „[[słowo_kluczowe]]”, przygotuj tabelę markdown z listą słów kluczowych dotyczących strategii treści SEO na temat [[słowo_kluczowe]]. Grupuj słowa kluczowe w 10 głównych kategoriach, nazywając kategorię nadrzędną w pierwszej kolumnie „grupa słów kluczowych”. Dodaj kolejną kolumnę z 7 podkategoriami lub długimi frazami kluczowymi dla każdej grupy. W kolejnej kolumnie wskaż intencję wyszukiwania (handlową, transakcyjną lub informacyjną). W kolejnej kolumnie, napisz prosty i kuszący tytuł dla posta związane z danym słowem kluczowym. W ostatniej kolumnie, stwórz atrakcyjny opis meta (120-155 słów) podkreślający wartość artykułu oraz zawierający prostą zachętę do kliknięcia. Unikaj zbyt ogólnych słów kluczowych oraz cudzysłowów i innych znaków specjalnych w kolumnach. Tabela w języku polskim powinna zawierać kolumny: grupa słów kluczowych, słowo kluczowe, intencja wyszukiwania, tytuł, opis meta. Wspomniane słowo kluczowe: [[słowo_kluczowe]].

REKLAMA

PO REKLAMIE

Scroll to Top